Bao giờ mới hack đc VER 3.66 nhỉ..AE nào biêt chút thong tin gì thì chia sẻ nhé..Sốt Ruột quá ^^