Hiện tại mình có 1 cái gamepad nhưng lại chẳng biết rõ tên nó như thế nào để cài driver cả, đĩa CD cũng chẳng còn<img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/12.gif" border="0" alt="" title="tan nát cõi lòng" class="inlineimg"><br>
Ai biết cách xem tên gamepad như thế nào thì chỉ mình với nhé.Thank<img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/8.gif" border="0" alt="" title="yêu thế" class="inlineimg">