Mình rất thích game bóng đá, và đặc biệt là thích game thời PS1. Hồi xưa mình hay chơi winning eleven 4, nhưng mà bây giờ muốn chơi lại nó mà tìm không ra, các hướng dẫn trên mạng thấy khó sao ấy mà down không đc hoặc không biết cách sử dụng.<br>
Có bạn nào có game này có thể chia sẻ cho mình đc không? Mình cảm ơn nhiều.