Mình mới mua con gamepad sony dual shock có cả cục chuyển lẫn driver đầy đủ nhưng sao mình cắm vào thì chơi dc FIFA nhưng sao Call Of Duty : Black Ops II lại không nhận vậy ai chỉ mình cách fix với hjz <br>
-Đây la hình em nó: <br> <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://i288.photobucket.com/albums/ll167/blackcat_vt07/sonydualshock_zps4a29ccea.jpg" border="0" alt=""><br>
- mình xài soft x360ce nhé<br>
- game có hỗ trợ gamepad mình đã enable nó trong game rùi mà ko dc hjz<img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/2.gif" border="0" alt="" title="buồn" class="inlineimg">