tình hình là em định đầu tư 1dan nét. khoảng 15 máy. nhưng ko biết là nên lắp cấu hình ntn cho hợp lý là vốn vừa tầm và máy ko bị lỗi thời nhanh. vì càng ngày càng có nhiều game năg ra đời. <br>
vậy vào nhờ các pro game thủ vào giúp em vụ này với ạ