Mình đã cài đi cài lại nhiều lần driver rồi, theo như hướng dẫn thì trong Game Controllers phần Add... thì phải hiện Marco Vibration Joystick,mình tìm mãi không thấy,cài trên máy khác cũng vậy.Ai giúp mình cách sửa với thank <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/1.gif" border="0" alt="" title="vui vẻ" class="inlineimg"> mình dùng winxp sp3