Thằng bạn đưa cho em cái Game Pad tàu này. Ko biết gọi tên là gì luôn. Em tìm driver đỏ mắt ko thấy. Nó giống y chang hình nhưng là kiểu 1 dây cắm usb vào máy tính nhưng có 2 tay game í ạ. Bác nào có cho em xin ạ <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/8.gif" border="0" alt="" title="yêu thế" class="inlineimg"><img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/8.gif" border="0" alt="" title="yêu thế" class="inlineimg"><img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/8.gif" border="0" alt="" title="yêu thế" class="inlineimg"><img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/8.gif" border="0" alt="" title="yêu thế" class="inlineimg"><img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/8.gif" border="0" alt="" title="yêu thế" class="inlineimg"><br> <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://i.ebayimg.com/t/USB-2-0-Universal-Serial-Bus-Gamepad-Game-Pad-Controller-Joypad-Joystick-PC-/00/s/NTg1WDU4NQ==/$(KGrHqZHJFIE88e5UQNBBPbFnmSv-Q~~60_3.JPG" border="0" alt="">