Luật Nhà ở sửa đổi và Luật Kinh doanh BĐS sửa đổi với những quy định “thoáng” hơn trong chính sách cho người nước ngoài và Việt kiều mua nhà đang tạo ra những lực đẩy lớn cho thị trường BĐS tại Việt Nam.
Theo chia sẻ của các đơn vị môi giới, hàng ngàn người nước ngoài đang chờ đợi cơ hội để chính thức được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung 6 tháng đầu năm 2015, tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,49 tỷ USD. Trong đó, tổng cộng 48 quốc gia, vùng lãnh thổ đã đầu tư vào 16 ngành và lĩnh vực, trải rộng trên 42 tỉnh thành trong cả nước.
http://phodongland.com/nguoi-nuoc-ng...viet-nam.html/