Thông tin bất động sản Việt Nam. Hiện nay, có nhiều công ty dịch vụ nhà đất rộ lên như nấm mọc sau mưa nhưng rất ít người hiểu rõ về dịch vụ của các công ty này và thường nhằm lẫn với môi giới bất động sản. Vậy ta hãy cùng tìm hiểu xem nhé.


Thường thì công ty dịch vụ nhà đất chuyên tư vấn hợp thức hóa nhà đất, hướng dẫn hồ sơ hợp thức hóa nhà đất và các trình tự liên quan đến hợp thức hóa đất đai.

1. Tư vấn hành lang pháp lý liên quan đến hợp thức hóa nhà đất

- Đối tượng nhà, đất cần thực hiện thủ tục hợp thức hóa

- Điều kiện về nhà đất, giấy tờ cần thiết cho việc tiến hành hợp thức hóa;

- Hậu quả pháp lý trước và sau hợp thức hóa nhà đất
2. Thẩm định điều kiện tiến hành hợp thức hóa nhà đất
- Nghiên cứu hồ sơ, giấy tờ tài liệu gốc liên quan đến nhà đất cần hợp thực hóa
- Trả lời khách hàng về việc hợp thức hóa có khả năng thực hiện như thế nào
3. Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hợp thức hóa nhà đất
- Làm việc với cơ quan có thẩm quyền để lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất
- Làm việc với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện đo đạc lập bản vẽ hiện trạng nhà dựa trên cơ sở hồ sơ kỹ thuật thửa đất đã có
- Làm việc với cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc thành lập bản vẽ sơ đồ nhà đất
- Nộp hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận tại cơ quan có thẩm quyền
- Đại diện nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Thường thì người dân chúng ta rất mù mờ về bất động sản nhất là các luật liên quan. Để an toàn và mang lại hiệu quả cao nhất khi mua nhà đất hãy nên tìm đến một công ty dịch vụ nhà đất để họ hỗ trợ cho bạn.
http://raovat.hatenadiary.com/