Để chứng minh,can ho diamond lotus Sơn Kim đã đưa ra nhiều văn bản pháp lý của dự án, một số quyết định quan trọng như Quyết định số 6015/QĐ – UBND, ngày 31/12/2010 của UBND Tp. HCM về việc chấp thuận giao đất diện tích 10.943,7m2 cho Sơn Kim thực hiện dự án; QĐ số 6651/QĐ – UBND, ngày 24.05.2011 của UBND quận 2 về việc cưỡng chế thu hồi đất.

Ngoài ra, diamond lotus công ty này còn viện dẫn 2 văn bản làm cơ sở vững chắc nhất để cho rằng diện tích đất trên bị thu hồi là hợp pháp. Đó là: Quyết định số 13672/QĐV-UBND- TNMT, ngày 15/10/2010 của UBND quận 2 về thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Trường; Quyết định số 16559/QĐ – UBND, ngày 24/12/2010 về phê duyệt phương án bồi thường sau khi thu hồi đất...và nhiều văn bản pháp lý khác (xin xem thêm phần cuối bài).

Theo Sơn Kim, cho đến nay những quyết định trên vẫn chưa bị bất kỳ quyết định nào khác phủ định tính pháp lý.

Song song đó, thực hiện nghĩa vụ trong quan hệ pháp luật về giao đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Sơn Kim khẳng định đã làm đúng nghĩa vụ theo quy định của pháp luật căn cứ Thông báo số 6213/TB-BBT ngày 23/04/2011 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2 xác nhận Sơn Kim đã bồi thường khu đất 675,7m2 của hộ dân còn lại của dự án.ụ việc cũng đã được các hộ dân khiếu nại lên Bộ tài Nguyên và Môi trường. Theo đó, theo quan điểm của Bộ, việc thu hồi đất của gia đình bà Trường là chưa phù hợp, bởi Dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 2, Điều 34, Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ. du an diamond lotus Dự án trên tuy được UBND Tp.HCM phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2009 nhưng chưa được xét duyệt bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của phường Thảo Điền và quận 2. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ