-Căn số 09-86,5m2.Tầng từ tầng 18-21.có 2 ngủ. Nội thất cao cấp.Gía gốc 5,503 tỷ gồm miễn phí 10 năm quản lý dịch vụ, khám bệnh quốc tế vimex,vé nghỉ dưỡng nha trang-phú quốc.bán bang gia 9 view chênh 200 tr bao tên.đóng 100%.
-Căn số 09-86,5m2.Tầng từ tầng 9-12.có 2 ngủ. Nội thất cao cấp.Gía gốc 5,503 tỷ gồm miễn phí 10 năm quản lý dịch vụ, khám bệnh quốc tế vimex,vé nghỉ dưỡng nha trang-phú quốc.bán chênh 250 tr bao tên.đóng 100%.
-Căn số 11-86,5m2.Tầng từ tầng 18-22.có 2 ngủ. Nội thất cao cấp.Gía gốc 5,78 tỷ gồm miễn phí 10 năm quản lý dịch vụ, khám bệnh quốc tế vimex,vé nghỉ dưỡng nha trang-phú quốc.bán chênh 150 tr bao tên.đóng 70%.
-Căn số 08-86,5m2,có 2 ngủ.Tầng từ tầng 8-12.view nhìn ra hồ chùa láng. Nội thất cao cấp. có đầy đủ các gói dịch vụ miễn phí 10 năm quản lý.thẻ khám bệnh vinmec,vé nghỉ dưỡng phú quốc .giá gốc 5,25 tỷ.chênh 350 triệu bao tên.đóng 70%.
-Căn số 10-54m(Căn nhỏ duy nhất).Tầng từ 8-12.nhìn ra hồ chùa láng. Nội thất cao cấp.bao gồm miễn phí 10 năm quản lý dịch vụ, khám bệnh quốc tế vinmec,vé nghỉ dưỡng nha trang-phú quốc .Bán gía 3,9 tỷ.bao tên giấy tờ.Đã đóng 100%.
-Căn số 04-86,5m2.Tầng từ tầng 8-12.có 2 ngủ.cửa ra giếng trời thông tầng.có miễn phí 10 năm quản lý. Nội thất cao cấp.thẻ khám bệnh vimex,vé nghỉ dưỡng phú quốc Gía gốc 5,43 tỷ.bán chênh 250 triệu.đóng 70%.
-Căn số 09-86,5m2.Tầng từ tầng 26-29.có 2 ngủ. Nội thất cao cấp.Gía gốc 5,3 tỷ gồm miễn phí 10 năm quản lý nha mau lavita garden dịch vụ, khám bệnh quốc tế vimex,vé nghỉ dưỡng nha trang-phú quốc.bán chênh 250 tr bao tên.đóng 70%.
-Căn số 08-86,5m2,có 2 ngủ.Tầng từ tầng 18-22.view nhìn ra hồ chùa láng. Nội thất cao cấp. có đầy đủ các gói dịch vụ miễn phí 10 năm quản lý.thẻ khám bệnh vinmec,vé nghỉ dưỡng phú quốc .giá gốc 5,55 tỷ.chênh 400 triệu bao tên.đóng 100%.
-Căn số 08-86,5m2,có 2 ngủ.Tầng từ tầng 24-28.view nhìn ra hồ chùa láng. Nội thất cao cấp. có đầy đủ các gói dịch vụ miễn phí 10 năm quản lý.thẻ khám bệnh vinmec,vé nghỉ dưỡng phú quốc .giá gốc 5,502ỷ.chênh 100 triệu bao tên.đóng 70%.
-Căn số 07-86,5M2.Tầng từ tầng 19-24.có 2 ngủ.ban công đông nam. Nội thất cao cấp.có đầy đủ các gói dịch vụ miễn phí 10 năm quản lý.thẻ khám bệnh vimex,vé nghỉ dưỡng phú quốc.giá gốc 5,660 tỷ.đóng 70%.bán chênh 150tr
-Căn số 07-86,5m2.Tầng từ tầng 18-22.có 2 ngủ.ban công đông nam. có đầy đủ các gói dịch vụ miễn phí 10 năm quản lý.thẻ khám bệnh vinmec,vé nghỉ dưỡng phú quốc.gốc 4,937 tỷ.Gía bán nhận thô 5,35 tỷ.đang nhận nhà rồi.đóng 70%.
-Căn số 07-86,5m2.Tầng từ bang gia saigon mia tầng 18-21.có 2 ngủ. có đầy đủ các gói dịch vụ. Nội thất cao cấp.Gía gốc 5,457 tỷ.bán chênh 350 triệu.đóng 70%.
-Căn số 07-86,5M2.có 2 ngủ.Tầng từ tầng 8-12.ban công đông nam. Nội thất cao cấp.có đầy đủ các gói dịch vụ miễn phí 10 năm quản lý.thẻ khám bệnh vimex,vé nghỉ dưỡng phú quốc.giá gốc 5,542 tỷ.đóng 70%.bán chênh 300tr