Về kiểm soát ô nhiễm do nước thải công nghiệp

Đối với các KCN

xử lý chất thải công nghiệp Theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường(1)việc triển khai Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong công tác bảo vệ môi trường, đặc thù là đầu tư và vận hành sơ đồ xử lý nước thải tập trung tại các KCN đang động tác, bước đầu đã có những kết quả tích cực.

Tính đến hết tháng 10 năm 2014, trong số 209 KCN đã đi vào hành động có 165 KCN đã thành lập sơ đồ xử lý nước thải tập trung, chiếm 79% tổng số KCN đang hoạt động, tăng 6% so với năm 2013. Tổng HP xử lý nước thải của các nhà máy xấp xỉ 630.000 m3/ngày.đêm. Với lưu lượng nước bơm thải bây giờ của 165 KCN khoảng 350.000 m3/ngày.đêm, trong trường hợp mọi các KCN đang tác động, lôi kéo đầu tư và được lấp đầy 100%, thì lượng nước bơm thải phát sinh khoảng 600.000 m3/ngày.đêm.

Tuy nhiên, trên thực tế Công ty xử lý chất thải công nghiệp nhưng chưa hoạt động chuyên, nước thải sau xử lý chưa đạt QCVN. Đây là giả dụ các KCN Trà Nóc 1, 2 (Cần Thơ), KCN Thụy Vân (Phú Thọ), KCN Tam Điệp (Ninh Bình)...vẫn sinh tồn tình trạng xả nước thải gây ô nhiễm môi trường. đặc thù các KCN chưa xây dựng và vận hành trạm xử lý nước thải còn gây ô nhiễm môi trường lớn hơn như KCN Cầu Nghìn (Thái Bình) phát sinh trên 1.000 m3/ngày.đêm, KCN Hòa Bình (Kon Tum) đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung nhưng chưa có hệ thống thu gom nước thải nên không thể vận hành còn.

Nhìn chung bảng giá xử lý chất thải nguy hại, các KCN thuộc vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam (Đông Nam Bộ), Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng vâng lệnh quy định về đầu tư sơ đồ xử lý nước thải tập trung và bảo vệ môi trường tốt hơn các vùng khác trên cả nước; 95% các KCN ở vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam; 83% các KCN ở Đồng bằng sông Cửu Longvà 74,5 % các KCN ở Đồng bằng sông Hồng đã thành lập và vận hành các trạm xử lý nước thải tập trung. Có tới 51 trong số 70 sơ đồ xử lý nước thải tập trung ở vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam lắp đặt thứ quan trắc tự động. Điều này ưng ý với tình hình vững mạnh và lôi kéo đầu tư của các KCN tại khu vực. Các vùng trung du miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung do vững mạnh KCN muộn hơn và cơ bản đang trong các công đoạn xử lí nước sạch thành lập và từng bước thu hút đầu tư, nguồn nước thải phát sinh chưa nhiều.

CÔNG TY TNHH XD MÔI TRƯỜNG THÁI AN
Địa chỉ: 279 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:0945 667 887 – Fax: 08.37195068
MST: 0306787916
TK: 045704070016653 Ngân hàng HD Bank, CN Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
Đại diện: (Ông) TRẦN QUỐC THỚI Chức vụ: Giám Đốc
Web: ChatThaiCongNghiep.org
Mail: XuLyChatThaiThaiAn@gmail.com