Chắc vô cùng nhiều lần nhiều nhà tổ chức sự kiện trong chúng ta đã từng hay nhất định sẽ phải thuê một nhóm thiết kế nào đó để làm một công việc nào đó. những người hoài nghi không biết làm thế nào để biết được nhóm thiết kế đó có phù hợp với dự án bạn đang thực hiện hay không, cả về chuyên môn, phong phương pháp sáng tạo…

Một trong một số cách thức thường gặp mà nhiều nhà tổ chức event hoặc làm để giải quyết vấn đề trên đó là kiểm tra những tác phẩm mà họ đã từng tổ chức, nếu một số quá thì bạn có thể chọn một số tác phẩm gần đây để nghiên cứu. Hãy xem thử các tác phẩm của họ có quá bảo thủ hay không? hay là ngược lại là có đột phá quá mức hay không? những yếu tố nữa sẽ góp phần không nhỏ vào sự hoàn thành và đạt kết quả cao của tác phẩm dự định hợp tác với bạn trong thời gian sắp đến.

cong ty to chuc su kien tat nien

Bạn có thể bắt đầu quá trình tìm kiếm của bản thân bằng phương pháp khám phá hiểu xem trong lĩnh vực của event bạn đang làm, đâu là một vài nhà thiết kế có khả năng hợp tác. Sau đó thu gọn danh sách và đưa ra quyết định dựa trên đa số giải pháp mà một vài nhà thiết kế đưa ra đối với sản phẩm bạn mong muốn cho sự kiện bản thân thực hiện.
Hiện nay, gần như tất cả một số công việc đều tổ chức dựa trên sự hỗ trợ của máy tính, rất nhiều nhà thiết kế sử dụng kỹ thuật chế bản điện tử hay là còn gọi là DTP để đạt được độ chính xác cao và kết quả như mong muốn.

to chuc su kien tong ket cuoi nam

Khi làm việc với nhóm thiết kế, bạn hãy thể hiện các đích đến và hướng dẫn của bản thân bằng một bản tóm tắt. Việc khám phá ra giải pháp cho sản phẩm của bạn là nhiệm vụ chuyên môn của những nhà thiết kế và là công việc họ phải làm khi hợp tác với bạn. Nhưng việc bạn định hướng đã đưa ra một bản tóm tắt mang tính phác thảo sẽ chẳng thừa chút nào cả đâu ạ.
nếu như nhà thiết kế là thành viên của một hiệp hội ngành nghề nào đó thì họ phải tuân thủ theo quy tắc của hiệp hội đó. Và dĩ nhiên, bạn cũng nên như vậy.
Bản tóm tắt công việc bao gồm các thông tin sau:
mục tiêu rõ ràng :
Thông tin cơ bản về tổ chức của bạn;
Bất kỳ tác phẩm hay là phong cách thức thiết kế tham khảo nào có thể giúp nhóm thiết kế định hướng khi thực hiện công việc;
một số quy định cần tuân thủ khi thực hiện thiết kế, ví dụ cẩm nang thiết kế nội bộ hiện có những quy định chi tiết về đa số đặc trưng của doanh nghiệp như màu sắc, logo, font chữ…
Đối tượng của sản phẩm
các mối liên hệ hữu dạng cho mục tiêu nghiên cứu
Ngân sách
Thời gian thực hiện.
Sản phẩm thiết kế