Việc thực hiện một chương trình activation hiệu quả, tốt đẹp tốt đẹp đòi hỏi bạn cần phải chuẩn bị một proposal có tính logic, khả thi là điều cần thiết ). bởi do đó có thể là một trong đa số hoạt động below the line thường gặp bên cạnh đa số hoạt động khác như PR, sự kiện...

Sau đây là một vài nội dung proposal cơ bản nên để viết một chương trình activation:

1. Phần tổng quan event

- Bạn nên xác định mục đích của chương trình dựa trên đa số đích đến quảng bá của thực hiện đưa ra hơn nữa phải nghiên cứu một số thông tin và insight của khách hàng mục tiêu để biết họ nghĩ gì và muốn gì, từ đó mới đưa ra được những hình thức để tiếp cận họ. Phần này rất chủ yếu, nó giúp bạn có được các bước đi chính xác và thuyết phục hơn để viết proposal.


công ty tổ chức lễ khánh thành

- Xác định thời gian và địa điểm tổ chức event: Bạn nên khám phá được một địa điểm thích hợp với mục đích, yêu cầu của khách hàng mong muốn. Vì khách hàng là đối tượng mà chương trình của bạn sẽ đánh vào. cần phải phân tích được họ thích gì, quan tâm tới điều gì, thường tập trung ở đâu, thói quen đặc trưng… để chọn lựa được địa điểm tổ chức và cách đến gần họ một cách thức phù hợp nhất.

2. Phần thực thi thực hiện sự kiện

Bạn phải đưa ra một concept chung cho chương trình dựa trên consumers insight cho chính xác và phù hợp với nhãn hàng. Cái này rất quan trọng, hầu như là xương sống của một proposal, bởi vì tất cả đa số hoạt động ta thực hiện đều dựa trên nó. Bạn sẽ cho ra đa số hoạt động liên quan tới concept và xoay xung quanh concept. Sau đó đưa ra các hình thức thực hiện của chương trình một cách thức sơ lược để khi khách hàng nhìn vào đó sẽ dễ dàng hình dung được cái khung của chương trình.

cong ty to chuc su kien tat nien

3. Xây dựng kế hoạch tổng thể cho toàn bộ sự kiện

Xây dựng kế hoạch tổng thể : Phần này bạn cần lập một kế hoạch bao gồm các thông tin chi tiết của việc tổ chức: số lượng tờ rơi, quà, địa điểm, ngày làm việc, nhân sự... Tất cả nên phải rõ ràng và thuyết phục. Lập sơ đồ nhân sự trong chương trình và cảnhiệm vụ chi tiết của từng người trong chương trình. Bạn nên làm rõ các hạng mục và thời gian thực hiện từ khi viết và gửi proposal cho đến khi làm báo cáo kết thúc chương trình. Phần này tuy nhỏ nhưng cũng không kém phần quan trọng nguyên nhân vì nó xác định ra thời gian chạy chương trình. Nếu bạn tính toán không kỹ thì có thể ảnh hưởng tới tiến trình tổ chức chương trình.