Cõ lẽ đấu thầu cho event có lẽ là từ khóa rất quen thuộc với hầu hết 3 ai làm trong nghề thực hiện event. Dưới đây là một số điều nên lưu ý để thực hiện sựu kiện đấu thầu:


http://www.tochucsukienpro.com/to-ch...a-dinner-ct57/1. Chuẩn bị quy trình tổ chức sự kiện đấu thầu.

Đây là quy trình thường được bất kỳ tổ chức đại diện nào, tại bất kỳ cấp nào, họ có trách nhiệm chọn tổ chức nào sẽ tổ chức một event và yêu cầu mỗi thực hiện đối thủ cung cấp thêm đề xuất chi tiết phương pháp thực hiện event. Mục đích chính của quá trình đấu thầu là: Đưa ra đề xuất thầu và đệ trình tài liệu cho cơ quan lựa chọn trước ngày yêu cầu. Từ đó các đơn vị thực hiện có thể trả lời một số câu hỏi của người lựa chọn.

2. Xây dựng chi tiết kế hoạch event

Điều bạn cần làm là chuẩn bị hồ sơ sự kiện để bạn đọc hồ sơ có thể biết về một số địa điểm thích hợp tổ chức event của họ. Hồ sơ nên đưa ra 4 cơ sở vật chất có sẵn của địa điểm đó. nên có những miêu tả chi tiết khán giả sẽ thích gì, cần gì. Từ đó lồng ghép vào trong hồ sơ địa điểm gợi ý sẽ đáp ứng được các gì khán giả mong muốn. Đừng quên một số địa điểm công cộng, bãi đỗ xe để khán giả có thể dễ dàng đến địa điểm đó, kể cả là người đi bộ, người sử dụng phương tiện cá nhân hoặc phương tiện công cộng.

Chuẩn bị chương trình event về ngày tháng tổ chức. Hơn nữa hồ sơ sự kiện có thể đề xuất một chương trình cạnh tranh về số ngày, số ngày bắt đầu và ngày kết thúc mỗi ngày. Điều quan trọng là đa số nhà hoạch định chính sách phải biết có thể sử dụng bao nhiêu giờ trong ngày để làm việc hiệu quả. Từ đấy sẽ đưa ra số ngày thi công sự kiện đầy cạnh tranh.

http://www.tochucsukienpro.com/to-ch...a-dinner-ct57/tổ chức đấu thầu cho event này cần dự thảo ngân sách chi tiêu có thể có. Việc dự toán rất quan trọng, thể hiện được sự chuyên nghiệp và tầm nhìn của đơn vị đấu thầu. Đồng thời giúp đỡ nhà lựa chọn cân nhắc, định vị được cần chọn đơn vị nào phù hợp với ngân sách họ đang có. Đồng thời nhà thầu cũng có thể thu lãi bằng việc bán nước, quầy đồ ăn tự động,… 4 hình thức thu nhập này cần được phản ánh trong ngân sách trong đề xuất sự kiện.

Bạn nên chuẩn bị đích đến của hồ sơ event vì tài liệu này có thể được xem vì nhiều bên liên quan có tiềm năng khác nhau trong sự kiện.