Chuẩn bị một bản chi tiết kế hoạch của sự kiện là bước đầu tiên trong việc mang cho khách hàng và nhà cung cấp thêm của bạn 3 thông tin về sự kiện bạn định tổ chức. Ngoài việc bạn phải xác định ngày tháng, địa điểm và loại hình event có một vài điều quan trọng khác mà bạn không thể bỏ qua điều này sẽ giúp một số nhà cung cấp thêm tiềm năng của bạn cung cấp thêm sản phẩm kỹ lưỡng và đề xuất chính xác.

Dưới đây là các điều bạn nên lưu ý khi viết kế hoạch thực hiện cho sự kiện.

http://www.tochucsukienpro.com/tet-t...hieu-nhi-ct84/

1. Chuẩn bị một bản thông tin về công ty và chi tiết event bạn tổ chức

Việc bạn phải chuẩn bị hồ sơ về công ty bản thân là điều vô cùng quan trọng dù công ty của bạn lớn hoặc là nhỏ. Có thể 4 thông tin ban đầu này cung cấp cho đối tác của bạn 4 ý tưởng rõ ràng về việc bạn có khả năng làm gì và cho phép họ đánh giá công việc của bạn, nếu như họ tin rằng ccông ty của bạn tốt và pù hợp với event của họ, sự lựa chọn là hiển nhiên. Điều này cũng cho từng nhà cung cấp một cái nhìn sâu sắc vào công ty và sự kiện của bạn, có thể giúp họ cung cấp thêm và dự đoán một số giải pháp cụ thể để phù hợp với nhu cầu của công ty của bạn.

Hãy đặt vị trí bản thân là nhà cung cấp thêm bạn hãy thử đọc bản thông tin chi tiết event xem có thiếu xót hay khoảng trống gì không. nếu như bạn không thể phát hiện một số gì mục đích của bạn cho event này không có làm thế nào các nhà cung cấp thêm của bạn có thể chào giá chính xác chi nó. Hãy chắc chắn bao gồm bất kỳ thông tin bạn đã có thể có lợi từ một số nhà cung cấp thêm của bạn từ vô cùng nhiều năm trước.

to chuc le khai truong showroom

2. Quy định thời gian và ngân sách rõ ràng

Hãy chắc chắn rằng đa số nhà cung cấp thêm của bạn có đủ thời gian để đọc, đặt câu hỏi và trả lời chúng sẽ giúp bạn có được 3 thông tin tốt và chính xác nhất. Trong khi hiểu được quá trình này đôi khi có được vội vã, hãy cố gắng ghi nhớ rằng người nhận sẽ nên đủ thời gian để đọc, trả lời và thu thập thông tin từ tất cả 3 phòng ban của họ. Bạn muốn thời gian này và chú ý tới tóm tắt sự kiện của bạn, bởi vậy nếu như có thể cung cấp thêm càng không ít như bạn có thể trong khi vẫn giữ 3 thứ khác hoạt động.

Nói về ngân sách của bạn và hãy báo trước về 5 kỳ vọng của bạn xung quanh nó. đa số người nghĩ rằng bằng cách thức ẩn hoặc là không tiết lộ điều này rằng họ sẽ tiết kiệm tiền.