Bảo vệ công trình XD
Các công trình kiến tạo nên là mục tiêu lý tưởng của các đối tượng lấy mất thiết bị trang bị nhằm tiêu thụ ra bên ngoài gây ảnh hưởng đến tiến độ công trình.Vì thế Toàn Việt xin giới thiệu dịch vụ bảo vệ công trình kiến thiết nên nhằm giải quyết kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra nhằm cam đoan tốt tiến độ công trình cho chủ đầu tư.

>>>xem thêm: báo giá thuê công ty dịch vụ bảo vệ ở bình dươngI/ BẢO VỆ nhà cửa X Y DỰNG vị trí CỔNG CHÍNH
Đây là vị trí quan trọng nhất trong các vị trí bảo vệ nhà cửa kiến tạo nên, vị trí này có các nhiệm vụ như sau :


1/ Đối với khách :
a) Khi vào cổng công trình kiến tạo nên :
► Bảo vệ công trình xây cất phải hỏi tên khách, tên tổ chức công tác, mục đích vào chạm chán ai, bộ phận/phòng ban nào.
► Bảo vệ công trình xây dựng liên lạc bằng bộ đàm hoặc di động vào bên trong báo cho người cần gặp mặt ra đón, nếu không có hẹn trước thì phải có sự đồng ý của người mà khách cần gặp thì bảo vệ mới giải quyết cho vào.


► Bảo vệ đăng ký ghi tên khách, tên Công ty, giờ đến của khách vào sổ khách ra vào (giữ lại giấy tờ tùy thân).
► Bảo vệ cấp phát cho khách thẻ khách và các dụng cụ bảo hộ lao động như mũ, giầy, kính,…
► Bảo vệ cho khách đăng ký những đồ vật có giá trị, hướng dẫn cho khách vào mục tiêu.


b) Khi ra khỏi nhà cửa kiến thiết nên :
► Bảo vệ nhà cửa thi công kiểm tra túi xách của khách.
► Bảo vệ kiểm tra các đồ vật khách mang ra (nếu có) có đúng với giấy cho phép mang ra của đơn vị chủ đạo (phải có chữ ký của người có thẩm quyền duyệt bảo vệ mới giải quyết). Bảo vệ nhà cửa xây cất thu lại các vật dụng đã phát cho khách.
► Bảo vệ đề nghị khách ghi vào sổ giờ ra và ký tên, trả lại giấy tờ tùy thân cho khách khi làm xong thủ tục.


2/ Đối với công nhân:
a) Khi vào :
► Bảo vệ công trình thi công kiểm tra thẻ, mũ và các trang vật tư bảo hộ khác trước khi vào làm việc trong công trình.
► Bảo vệ kiểm tra trang phục công nhân có đúng theo đòi hỏi của đơn vị chủ công phép tắc.
► Bảo vệ phải đăng ký các vật dụng có giá tr tại cổng bảo vệ
► Những công nhân làm việc thời vụ bảo vệ phải kiểm tra tên trong danh sách cho phép của đơn vị chủ đạo ký duyệt. (công ty tnhh dịch vụ bảo vệ đất võ 24h)b) Khi ra :
► Bảo vệ đòi hỏi tất cả công nhân phải bỏ mũ xuống, lần lượt ra từng người để kiểm tra.
► Bảo vệ kiểm tra chu đáo túi xách, đối chiếu vật dụng mang ra, kiểm tra có đúng như đã đăng ký hoặc đúng như trong giấy cho ra của đơn vị chủ đạo, Dường như không được mang ra bất kỳ vật dụng gì ra khỏi nhà cửa.
► Bảo vệ kiểm tra người chú ý phía trước, bên hông, giầy, ống chân,…
Chú ý: Ngày, giờ, số lượng, chất lượng, chủng loại, chữ ký, … trong giấy cho ra.3/ Đối với các loại xe:
a) Khi vào :
► Bảo vệ đòi hỏi xe phải dừng tại cổng, người tài xế phải xuất trình giấy tờ, đăng ký tên, số xe, đem những gì vào, giờ vào vào trong sổ, thông báo cho người có bổn phận của đơn vị chủ đạo ra đón.
► Bảo vệ cho lái xe đăng ký những vật dụng có giá trị để đối chiếu khi ra.
► Bảo vệ kiểm tra xe có trọn vẹn điều kiện vào mục tiêu (ví dụ chiều cao không phù hợp, xe quá lớn,…)
► Bảo vệ mở cổng cho xe vào.