Sau đây bài viết NextX nói về khi triển khai tư vấn KPI
Tìm hiểu đặc điểm của chỉ số trước khi triển khai tư vấn KPI cho doanh nghiệp
KPI phản ánh mục tiêu trong kinh doanh
Nếu một công ty đặt mục tiêu nghĩa là KPI xoay quanh lợi nhuận và các chỉ số tài chính. Số liệu này phản ánh chiến lược của công ty, doanh nghiệp chẳng hạn như chiến lược tiếp cận thị trường và các mục tiêu.
Tạo KPI chỉ chọn một số liệu đại diện cho kết quả cuối cùng là không hoàn hảo. Vì nó chỉ hiển thị kết quả, không có tiến trình. Và không có giá trị để cải thiện trong tương lai. Do đó, cần nhiều KPI hơn cho thấy nguyên nhân gốc rễ của kết quả cuối cùng do doanh nghiệp thiết lập. Mối quan hệ được thể hiện qua các mối quan hệ giữa “chỉ số dẫn đầu” và “chỉ số hiệu suất”. Một bộ KPI ra được kết quả tốt nhất.
Không phải tất cả những chỉ số đo được đều là chỉ số KPI. Chữ K là cách viết tắt của Key, tức là chỉ có các chỉ số trọng yếu mới là KPI. Do vậy số chỉ số KPI không có nhiều. Muốn biết nó có thực sự là KPI hay không bạn cần trả lời câu hỏi “Liệu bạn có sẵn lòng bỏ một khoản chi phí và công sức lớn cho con số này lên (hoặc giảm) hai lần hay không?”, nếu câu trả lời là có thì nó là KPI.
Xem thêm Top 5 công ty tư vấn KPI cho doanh nghiệp uy tín nhất hiện nay

KPI được phân cấp và có mối liên hệ với nhau
KPI được liên kết và phân cấp và để đạt được mục tiêu của công ty. Mỗi bộ phận nên có mục tiêu riêng, khác nhau rồi hỗ trợ mục tiêu của công ty. Bộ phận tài chính cần có mục tiêu. Để đảm bảo cân bằng dòng tiền, bộ phận bảo trì sản xuất cần đảm bảo thiết bị được sử dụng. Liên tục với thời gian ngừng hoạt động dưới 0,1%…. Để đạt được mục tiêu của bộ phận, mỗi nhân viên đều có mục tiêu cá nhân.
KPI là chỉ số đo lường được
KPI chỉ có hiệu quả khi được xác định và đo lường đúng cách. Ví dụ: “sản phẩm nhà nào cũng thích” là khẩu hiệu chứ không phải KPI. Trừ khi được định nghĩa là có thể đo lường được. Không có cách nào để đo lường mức độ phổ biến hoặc so sánh mức độ phổ biến với những người khác. Mặt khác, các tổ chức nên có các công cụ và khả năng để đo lường số liệu này. Điều đó có nghĩa là bạn cần một hệ thống đo lường hiệu quả.
KPI cần được xác định rõ ràng
Một định nghĩa phải được xác định cho mỗi KPI.
Ví dụ: sử dụng thước đo hiệu quả quảng cáo tuyển dụng. Được định nghĩa là tổng chi phí/ tổng ​​số ứng viên. Để xác định xem bạn có muốn đo lường chi phí cho các ứng viên của doanh nghiệp mình hay không. Một ví dụ khác mà mọi doanh nghiệp đều gặp phải là KPI có tên là doanh số bán hàng. Số liệu này có cần được xác định khi tính toán ‘doanh thu’ không?
Việc ký hợp đồng có được tính là ‘doanh thu’ không? Rõ ràng là có thể xảy ra nợ khó đòi. Ở một số công ty, “lợi nhuận” được coi là tính sau khi đã thu tiền. Các khoản tiền bằng với số tiền đã thu theo hợp đồng với khách hàng. Nhưng không thu được khi hợp đồng đã thực hiện đầy đủ được coi là “phải thu khách hàng”. Trong trường hợp “sản phẩm”, sau thời gian không thu nợ thì thời gian này đã được quy định bởi công ty, phần này trở thành “nợ khó đòi”.
Xem thêm Top 11 phần mềm quản lý công việc được sử dụng nhiều nhất hiện nay