Thủ tục chuyển nhượng nhà xưởng như thế nào?
Nhà xưởng là gì?
Nhà xưởng không chỉ là nơi sản xuất sản phẩm mà còn đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng và phân phối. Sự hiệu quả của hệ thống nhà xưởng có thể tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu thời gian và chi phí vận chuyển, đồng thời tăng cường khả năng lưu trữ và quản lý hàng hóa. Nhìn chung, nhà xưởng đóng góp một vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp. Sự hiện đại hóa và tối ưu hóa trong quản lý nhà xưởng không chỉ giúp tăng cường năng suất mà còn đảm bảo tính linh hoạt và khả năng đáp ứng nhanh chóng với thị trường, từ đó tăng cường tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành công nghiệp.Điều kiện mua bán chuyển nhượng nhà xưởng
Để tiến hành giao dịch bán tài sản gắn liền với đất được thuê từ nhà nước, doanh nghiệp cần tuân thủ những điều kiện được quy định tại khoản 1 và 2 của Điều 189 trong Luật đất đai năm 2013.
Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, cũng như người Việt Nam định cư ở nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể thực hiện giao dịch bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây
  • Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;    Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;    Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó

Xem thêm: Định mức chi phí xây dựng nhà xưởng

Thủ tục chuyển nhượng nhà xưởng
Thủ tục chuyển nhượng nhà xưởng thực hiện như sau:
Bước 1: Có văn bản gửi Ban quản lý các khu công nghiệp xin chủ trương chuyển nhượng nhà xưởng hoặc chuyển nhượng nhà xưởng cùng với quyền sử dụng đất (nêu rõ lý do chuyển nhượng và mục tiêu của bên nhận chuyển nhượng).
Ban quản lý khu công nghiệp sẽ thoroughly xem xét lý do chuyển nhượng cùng mục tiêu ngành nghề của bên nhận chuyển nhượng, đánh giá sự phù hợp với quy hoạch của khu công nghiệp. Quyết định về việc đồng ý hoặc không đồng ý đối với chuyển nhượng nhà xưởng hoặc chuyển nhượng nhà xưởng liền kề với quyền sử dụng đất của doanh nghiệp sẽ được thông báo bằng văn bản.
Bước 2: Sau khi nhận được sự chấp thuận từ Ban quản lý các khu công nghiệp, công ty chuyển nhượng sẽ phải nộp hồ sơ yêu cầu chấm dứt hoạt động, đồng thời đề xuất thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và tiến hành giải thể doanh nghiệp trước khi đến hạn.Sau khi nhận được sự chấp thuận từ Ban quản lý các khu công nghiệp, công ty chuyển nhượng sẽ phải nộp hồ sơ yêu cầu chấm dứt hoạt động,
Công ty tiến hành thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng hoặc hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng liền kề với quyền sử dụng đất với bên nhận chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng cần nộp hồ sơ đăng ký để đạt được giấy chứng nhận đầu tư.
Xem thêm: Khu công nghiệp Long Hậu - Địa chỉ cho thuê xưởng Long An uy tín & giá tốt

Thuế chuyển nhượng nhà xưởng là bao nhiêu?
Theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 1, Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC, chỉ có một quyền sử dụng đối với một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) được quy định duy nhất tại thời điểm chuyển nhượng
Theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 1, Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế chuyển nhượng nhà xưởng được tính chung với thuế chuyển nhượng thửa đất gắn liền với nhà xưởng. Nói cách khác, thuế chuyển nhượng nhà xưởng được coi là một phần của thuế chuyển nhượng thửa đất, đồng thời áp dụng cùng mức thuế và quy định thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.
Dựa trên Công văn số 17526/BTC-TCT, trong trường hợp chuyển nhượng bất động sản của cá nhân, áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần, bắt đầu từ ngày 01/01/2015. Điều này thay thế cho cách tính thuế theo 02 phương pháp trước đó. Điều cụ thể được quy định tại Điểm c Tiểu mục 1.1 Mục 1 của Công văn nêu trên
Dựa trên hướng dẫn của Thông tư 92/2015/TT-BTC về việc thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh, cũng như theo quy định của Nghị định 12/2015/NĐ-CP về chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có ghi nhận rằng mức thuế suất áp dụng khi chuyển nhượng bất động sản của cá nhân là 2%.
Như vậy, mức chuyển nhượng nhà xưởng là 2%.

Kết luận
Quá trình chuyển nhượng nhà xưởng không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường bất động sản mà còn đặt ra yêu cầu cao về sự am hiểu đối với các quy định và luật lệ liên quan. Điều này mang lại một trách nhiệm nặng nề đối với các bên liên quan, đòi hỏi họ phải đảm bảo rằng mọi khía cạnh của quá trình chuyển nhượng diễn ra không chỉ một cách suôn sẻ mà còn tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.Truy cập Long Hau Corporation (LHC) để đọc thêm nhiều bài viết liên quan.