9 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng [cập nhật 2023]
Theo quy định của pháp luật hiện hành, một số trường hợp cụ thể không cần phải xin cấp giấy phép xây dựng. Dưới đây là thông tin chi tiết về những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng hiện nay.
Giấy phép xây dựng là gì? Do ai cấp?
Tôi xin lưu ý rằng tại Khoản 17, Điều 3 của Luật Xây dựng 2014, giấy phép xây dựng được mô tả như một văn bản chính thức và bắt buộc, không thể thiếu khi tiến hành xây dựng một số hạng mục công trình. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của giấy phép xây dựng trong quá trình thực hiện các công trình xây dựng, là một yếu tố quyết định và quản lý việc xây dựng theo quy định của pháp luật.công trình.Giấy phép xây dựng là giấy tờ không thể thiếu khi xây dựng một số hạng mục công trình


“Điều 3. Giải thích từ ngữ

...

17. Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.”

Là một văn bản có giá trị pháp lý được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư, cho phép họ tiến hành các hoạt động xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, hoặc di dời công trình. Qua việc cấp giấy phép, cơ quan Nhà nước có thể đảm bảo rằng các công trình xây dựng được thực hiện đúng theo quy định và đảm bảo an toàn, môi trường, cũng như tuân thủ các quy hoạch và quy định pháp luật

Thông tin về Điều 103 Luật Xây dựng 2014 đã được sửa đổi và bãi bỏ theo khoản 37 của Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 quy định như sau
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng thuộc chức năng và phạm vi quản lý của cơ quan này.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện: Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý.

Trong đó:

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

- Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp không đúng quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép xây dựng.

9 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng
miễn giấy phép xây dựng
Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng (Ảnh minh họa)
Đọc thêm: Bảng giá dịch vụ xin phép xây dựng

Trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

01. Công trình bí mật nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp

02. Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư.

03. Công trình xây dựng tạm

04. Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; sửa chữa, cải tạo không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình, phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu về bảo vệ môi trường và an toàn phòng, chống cháy, nổ.

05. Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ.

06. Công trình xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

07. Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở, đủ điều kiện để được phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định là một bước quan trọng trong quá trình xây dựng. Điều này cho thấy rằng công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra, đánh giá và đạt được tiêu chuẩn cần thiết. Thông báo này là một bước quan trọng để chứng minh sự đáp ứng các yêu cầu và điều kiện để nhận giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật

08. Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

09. Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn cấp IV, có quy mô dưới 07 tầng và nằm trong khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo, thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng.Các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.
Đọc thêm: Thủ tục & hồ sơ xin giấy phép phòng cháy chữa cháy

Kết luận
Trên đây là những công trình được miễn giấy phép xây dựng hiện nay. Mọi vấn đề còn vướng mắc vui lòng liên hệ Long Hau Industrial Park Vietnamđể được giải đáp

View more random threads: