Phần mềm DMS không chỉ là một công cụ giúp tổ chức tài liệu một cách có hệ thống, mà còn là một nền tảng đa chức năng. Giúp tối ưu hóa quá trình làm việc, tăng cường tính an toàn, và thậm chí là định hình lại cách mà doanh nghiệp tương tác với thông tin. Trong bài viết này, NextX sẽ đào sâu vào thế giới của Phần Mềm DMS. Khám phá những tính năng độc đáo và ưu điểm mà nó mang lại cho sự phát triển của doanh nghiệp hiện đại.
  • Quản lý lực lượng bán hàng trực tuyến

Lên lịch trình chi tiết trước khi đi chợ. Hệ thống DMS điều phối và phân bổ lịch trình tối ưu, tiết kiệm thời gian cho nhân viên kinh doanh. Lưu trữ thông tin theo lịch trình đã thiết lập để đại diện bán hàng và người quản lý doanh nghiệp dễ dàng theo dõi.
  • Phần mềm DMS quản lý đại lý, điểm bán, cửa hàng

Quản lý dữ liệu bán hàng tổng hợp: thông tin công ty, số điện thoại, khu vực bán hàng, ngày sinh nhật, số lượng đơn hàng, doanh số bán hàng trong tuần, tháng này, v.v. Quản lý bán hàng: xuất nhập hàng hóa theo đại lý, v.v. hoạt động tiếp thị
  • Quản lý tiếp thị thương mại theo điểm bán

Tạo hướng dẫn bán hàng tại điểm bán hàng. Báo cáo để theo dõi hiệu quả của chương trình tiếp thị thương mại của bạn
  • Hệ thống báo cáo, thống kê và phân tích

Báo cáo doanh số, tổng doanh số theo loại sản phẩm, cá nhân hoặc bộ phận. Thống kê số lượng đơn hàng của từng người bán. Thống kê danh sách khách hàng, đơn hàng đã xử lý và chưa xử lý