Việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ chức. Giấy phép PCCC đóng vai trò quan trọng trong việc chứng minh sự đáp ứng của cơ sở với các quy định về PCCC, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng và tài sản của con người. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết về quy trình xin giấy phép PCCC, bao gồm các loại giấy phép, hồ sơ cần thiết và thời gian giải quyết.
Ai cần xin giấy phép PCCC và vì sao?
Giấy phép PCCC đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ an toàn cho con người và tài sản, đồng thời thể hiện sự tuân thủ pháp luật của cơ sở kinh doanh hay công trình xây dựng. Do đó, việc nắm rõ đối tượng áp dụng và lý do cần xin giấy phép PCCC là vô cùng quan trọng.
Đối tượng áp dụng Giấy phép PCCC:
 • Cá nhân và tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực:
  • Dịch vụ ăn uống: Khách sạn, nhà hàng, quán bar, quán karaoke, vũ trường,...
  • Kho bãi: Kho hàng, nhà xưởng,...
  • Thương mại - Dịch vụ: Trung tâm thương mại, siêu thị,...
  • Giáo dục - Y tế: Trường học, bệnh viện,...
  • Và các cơ sở khác có nguy cơ cháy nổ cao theo quy định của pháp luật.


 • Chủ đầu tư xây dựng các công trình:
  • Nhà chung cư cao tầng từ 5 tầng trở lên.
  • Nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ:
   • Cao từ 5 tầng trở lên.
   • Hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên.


  • Và các công trình khác theo quy định của pháp luật về PCCC.


2. Các loại giấy phép PCCC:

Hiện nay, có các loại giấy phép PCCC chính sau:
Giấy phép về điều kiện an toàn PCCC: cấp cho cơ sở đáp ứng các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định.
Giấy phép về phương tiện chữa cháy: cấp cho cơ sở có phương tiện chữa cháy đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC.
Giấy phép về đào tạo, tập huấn PCCC: cấp cho tổ chức đào tạo, tập huấn PCCC đáp ứng các điều kiện theo quy định.
Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép:
 • Hồ sơ chung:
  • Đơn đề nghị cấp giấy phép PCCC theo mẫu quy định.
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động hợp pháp khác của cơ sở.
  • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp tài sản.
  • Bản vẽ mặt bằng, sơ đồ vị trí, sơ đồ bố trí các phương tiện chữa cháy của cơ sở.
  • Kết quả thẩm duyệt thiết kế về PCCC (đối với trường hợp cơ sở phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC).


 • Hồ sơ theo từng loại giấy phép:
  • Giấy phép về điều kiện an toàn PCCC: Báo cáo thẩm định về điều kiện an toàn PCCC do tổ chức thẩm định đủ điều kiện thực hiện.
  • Giấy phép về phương tiện chữa cháy: Danh sách phương tiện chữa cháy, Giấy chứng nhận chất lượng phương tiện chữa cháy còn hiệu lực.
  • Giấy phép về đào tạo, tập huấn PCCC: Chương trình đào tạo, tập huấn PCCC, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên.


Bước 2: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ:
Cơ quan PCCC thẩm quyền sẽ tiếp nhận và thẩm định hồ sơ trong thời hạn 5 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan PCCC sẽ cấp giấy phép trong thời hạn 10 ngày làm việc; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan PCCC sẽ thông báo cho cơ sở để bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ.
Bước 3: Cấp giấy phép PCCC:
Khi được cấp giấy phép PCCC, cơ sở có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ sau:
 • Giữ gìn, bảo quản giấy phép PCCC tại cơ sở.
 • Cập nhật nội dung giấy phép PCCC khi có thay đổi về cơ sở, phương tiện chữa cháy hoặc hoạt động kinh doanh.
 • Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC theo quy định.

6. Loại giấy phép xây dựng cần thiết:[/b]
Để được cấp giấy phép PCCC, cơ sở cần phải có giấy phép xây dựng hợp lệ. Loại giấy phép xây dựng cần thiết phụ thuộc vào loại hình và quy mô của cơ sở. Ví dụ:
 • Đối với nhà ở: cần có Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc Giấy phép xây dựng nhà chung cư.  Đối với cơ sở kinh doanh: cần có Giấy phép xây dựng công trình thương mại, dịch vụ.  Đối với nhà xưởng: cần có Giấy phép xây dựng công trình công nghiệp.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về các loại giấy phép xây dựng tại website của Sở Xây dựng địa phương hoặc website của Bộ Xây dựng.
[img]chrome-extension://bpggmmljdiliancllaapiggllnkbjocb/logo/48.png[/img]