Mình thấy trên quảng cáo thấy có sản phẩm ngăn rụng tóc bonihair? Không biết mẹ nào đã dùng thử hoặc có người nhà dùng thử có hiệu quả không ?? Có thể chia sẻ kinh nghiệm cho mình được không ?