Tôi muốn học làm tóc, tham khảo trên mạng thấy toàn trung tâm Tomiluc, học phí tới 18t. Vậy mong các chị trong đây cho chút ý kiến về trung tâm này nha. À, nếu mình họ tại salon có ra nghề đc không? Cám ơn nhiều