Em đi ép tóc về ban đầu thì đẹp nhưng sau tóc có mùi kinh khủng