Các mẹ có biết chỗ nào ở Hà Nội cắt MÁI THƯA đẹp không ạ, em cắt mấy chỗ rồi mà chưa ưng lắm