Trơì đất, tóc nát đến 99% thì ko thể tưởng tượng ra thế nào