mình muốn tìm salon tóc chuyên nghiệp để duỗi tóc! vì tóc mình trc giờ làm mà thấy ko ưng ý gì cả!
các mẹ có ai biết chỗ thì chỉ mình với nhé!