Em muốn đổi kiểu tóc như thế này mà không biết có hợp với khuôn mặt hay không: <a rel="nofollow" href="http://www.webtretho.com/forum/attachment.php?attachmentid=381488&d=1428825915" onclick="ga('send','event', 'LinkOutTrack','http://www.webtretho.com/forum/f3269/tu-va-n-kie-u-to-c-2035828/', 'http://www.webtretho.com/forum/attachment.php?s=bdb5b03db78e1d63e76479c5c9af4b89& attachmentid=381488&d=1428825915');" title="Name: 1428825914959.jpgViews: 0Size: 30.5 KB">1428825914959.jpg</a>
Đây là ảnh e nhờ các mẹ, các chị tư vấn giúp: <a rel="nofollow" href="http://www.webtretho.com/forum/attachment.php?attachmentid=381489&d=1428825937" onclick="ga('send','event', 'LinkOutTrack','http://www.webtretho.com/forum/f3269/tu-va-n-kie-u-to-c-2035828/', 'http://www.webtretho.com/forum/attachment.php?s=bdb5b03db78e1d63e76479c5c9af4b89& attachmentid=381489&d=1428825937');" title="Name: 1428825936477.jpgViews: 0Size: 55.0 KB">1428825936477.jpg</a>
Nếu kiểu tóc trên không phù hợp thì nhờ các chị, các mẹ tư vấn kiểu khác giúp e. Cảm ơn mọi người.