Có ai biết có loại thuốc nào nhuộm mà gội ra không? vì mình định nhuộm thử thôi nếu hợp mình mới nhuộm thật.Mình nghe nói có thuốc nhuộm thử j đó,nhuộm xong gội sẽ trở lại tóc bình thường.Có bạn nào biết thuốc đó chỉ mình với nha.Mình đang cần lắm vì sắp dự 1 tiệc khá quan trọng đây.Ai jup mình nhé.Đa tá nhìu