Tình hình là em muốn nhuộm tóc hơi sáng màu lên tí mà ngại dùng thuốc nhuộm, e nghe có cách dùng bột quế và chanh, có bạn nào đã sử dụng hay chưa?
Tóc có lên màu hay không và có giữ màu lâu không hay gội đầu là bay màu luôn