Mặc dù dịch vụ ra đời khá lâu nhưng thấy mọi người cũng không rầm rộ lắm. Thậm chí chẳng thấy cái review nào cả
Có chị nào từng nối Mái rồi thì cho em xin tý review. Nối có bị lộ k ý >'<