E có hộp thuốc nhuộm tóc Garnier nhưng mà k biết sử dụng ntn hết. Trên hộp thì toàn tiếng đức pháp gì đó. Giúp e cách sử dụng ntn vs ạ