hic tình hình la em bị mua lầm cái dầu gội nhuộm tóc alginma j đó của việt nam, hok biết có chị em nào xài thử cái này chưa, em thấy trên mấy cái deal cũng bán quá trời, mà em chưa dám xài, sợ hư tóc quá, có ai xài rồi cho em ý kiến với. thanks all