Cùng cã̉nh ngộ vs mềnh, ra đường còn tưởg cấp 3, bạn thử nhé, vì k có hình nên k bk nói sao. B cột tóc thấp thui, đừng thấp quá, rùi tách ở giữa phần đầu ra làm 2, nhét mớ tóc cột í vào trong, gọn gàng k bị nóng bức, mà nhìn đỡ nhí.