Mấy a/c e ơi cho mình hỏi tí. ở đất SG này hông biết chỗ nào cắt đẹp hết, mà nghe là trên cả triệu lận. Nên mỗi lần về quê mới bon bon đi cắt liền, nhiềi khi đi học cũng bận hông về quê được. Giúp mình với