các mẹ giúp mình với. gần tết mà bưa giờ lại lu bu việc nhà thành ra giờ mới có thời gian tìm nơi làm tóc. chưa kể tóc mình lại còn ít mà xơ nên mong mấy mẹ chỉ salon tóc nào làm tốt vs k hại tóc giùm mình với nha.