E cao 1m59, 49kg ng hơi tròn, mặt e tròn vo e có nên để tóc ngắn hay là để kiểu nào hợp, các mẹ tư vấn giúp e với. Cảm ơn các mẹ nhiều