e có đc 1 mẹ giới thiệu ra 14 hàng bún để làm tóc thấy bảo đẹp lắm
có mẹ nào đã làm ở đây rồi co e xin ý kiến nhé