mình thấy người a quảng cáo đến 99% không biết có ai hử chưa và có hiệu quả không.cho xin ý kiến với tóc rụng gần hết rồi