Tình hình là tớ muốn nối tóc khoảng 70cm
Không biết web mình có bạn nào bán tóc or biết ở đâu bán thì chỉ tớ với nhé