Các mẹ thông thái ơi, chỉ giùm tiệm cắt uốn nào đẹp ở Quận 2 giúp mình với. Cuối năm rồi, muốn tút lại mái tóc để đón năm mới.
Cảm ơn các mẹ nhiều.