E định cắt tóc ngăns ở đây mà k biết co ok k, duỗi cúp nữa. Ac nào làm o đây rồi cho e ý kiến với
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Haolenguyen