Tình hình là thứ 7 vừa rồi em vừa đi làm tóc, vì không để ý nên mái tóc của em đã bị cắt ngắn tới qua ngang vai một chút (tóc em trước đó dài và thắng tới quá giữa lưng), là do lỗi của em vì cứ bảo anh thợ cắt tóc cắt ngắn nữa, ngắn nữa cho nó hết chỗ chẻ. Sau khi cắt xong, em định ép thẳng nhưng dc tư vấn là giờ em mà ép thắng thì xấu không đẹp, nên khuyên em ép cụp cho đuôi tóc ôm vào mặt. Thế là em đồng ý, lúc làm sau em thấy cũng tạm được dù không ưng ý lắm. Nhưng sau ngay mai do em nằm ngủ nên sáng dậy tóc nó cong lên, vểnh tứ tung. Híc, nhìn tóc em bây giờ xấu lắm không đẹp như để tóc thắng. Em định trước tết âm sẽ đi ép thăng lại theo mọi người làm tóc 2 lần trong vòng 2 tháng có dc không, có hại tóc nhiều không. Cả nhà tư vấn cho em nhé, em cảm ơn cả nhà nhiều