E định đi nối tóc ở Thảo Tây hcm vì thấy pr cũng rầm rộ lắm nhưng không biết chất lượng như thế nào,ai đã từng nối tóc bên TT cho e xin ý kiến với ạ