Chào mọi người.
Tóc mình vốn đã ít dạo này còn ít hơn, thấy cả da đầu buồn quá các mẹ ạ.
Mọi người nói mình đi cấy tóc đi. Không biết có ai đã làm thành công chỉ giáo cho mình với.
Ở Hà nội Sài gòn gì cũng được nhé. Cảm ơn mọi người nhiều