Em đang định làm tóc, thấy bên Học viện tóc Louis có chương trình khuyến mãi nên định làm thử nhưng tìm trên mạng ít Review quá. Có chị/bạn nào từng làm tóc ở đấy, cho em xin ít nhận xét với ạ? Em cảm ơn trước ạ.
Link fb: https://www.facebook.com/HocVienToc.VN