Tóc em trước dày mà sau một thời gian giờ nó mỏng lét lèn lẹt ạ. Gội đầu mỗi lần phải rụng cả một nạm, tắc hết cả nắp công ý ạ. Mọi người ai dùng kích thích mọc tóc orzen rồi cho em ý kiến với ạ. Huhu
Em cảm ơn.