Có chị có mẹ nào đã sử dụng qua thực phẩm chức năng làm tóc mọc đen lại của Mỹ này rồi thì cho em feedback với ạ.