em cắt tóc bên ngắn bên dài . dưỡng nó dài ra qua càm 1 xíu r . sắp đc ngang vai thôu cơ mà tóc e thuộc dạng nhiều với khô và dày lắm nên cắt tóc ngăn dù có nếp gần 1 năm rồi mà nó vẫn cứ bù xù , phùng lên trong không đẹp và chã suôn mượt . e thuộc gương mặt hình oval hơi dài nhưng cũng có bề ngang . tóc cột đc xíu nên có đứa khen đứa chê . nhưng em vẫn thích tóc ngắn hơn e định đi duỗi thẳng nhưn sợ nó cứ suôn thế thỳ xấu nên em muốn duỗi cúp hoặc ép phồng :< kh bít nàu sẽ hợp với em nhưn em cũng sợ nó bị đơ ra kh còn cúp vào và phồng nủa . giúp em với ạ